Tehnologija bioplina / Tehnologija

Prednosti tehnologije druge generacije proizvodnje bioplina

Osnovni namen proizvodnje bioplina skozi proces anaerobne digestije je okoljske narave, in sicer zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v ozračje, prav tako pa pozitivno vpliva na socialno ekonomske razmere za družbo kot tako, predvsem pa na kmetijstvo.

Naraščanje zavedanja po višji tehnični in ekonomski učinkovitosti v alokaciji in izkoriščanju virov je prerasla iz osnovnega namena proizvodnje energije v multi-funkcionalni sistem tako v razvitih kot v državah v razvoju:
  • Anaerobna predelava organskih odpadkov
  • Proizvodnja in uporaba električne in toplotne energije
  • Proizvodnja visoko kakovostnega organskega gnojila
V podjetju Ecos smo preko razvoja in raziskav iz osnovnih študij anaerobne fermentacije prešli na digestijo bolj zapletenih materialov to je anaerobna digestija druge generacije. Tako osnovne razvojne aktivnosti potekajo na sledečih področjih:
  • Fermentacije pri visokih organskih obremenitvah
  • Visoka stopnja imobilizacije mikroorganizmov
  • Fermentacija in ponovna uporaba specifičnih materialov v integriranem načinu kmetovanja
  • Čiščenje, obdelava in naknadno tretiranje bioplina
Proizvodnja bioplina

Proizvodnja bioplina

5 C6H12O6 ————> 2 CH3CHOH ◦ COOH +
4 CH3CH2COOH + 3 CH3COOH + CH3CH2OH + 4 CO2 + 2 H2 + H2O

oziroma poenostavljeno:

C6H12O6 ————> 3 CH3COOH

Metan nastaja skozi naslednje kemične procese:

3 CH3COOH ————> CH4 + CO2 
in 
4 H2 + CO2 ————> CH4 + 2 H2O

Lastnosti bioplina

Bioplin je zmes različnih plinov, kot so metan, ogljikov dioksid, vodik, dušik, kisik, vodikov sulfid in ostalih plinov. Prisotnost navedenih plinov je rezultat razgradnje organskih snovi.

Lastnosti bioplina

Lastnosti bioplina

Lastnosti bioplina

Teoretična krivulja izplena bioplina

Teoretična krivulja izplena bioplina

Inteligentne rešitve za optimizirano proizvodnjo bioplina 2. generacije

Optimizirana proizvodnja bioplina

Optimizirana proizvodnja bioplina