O podjetju / Naša naloga je varovanje okolja

Obnovljivi viri energije

V 21. stoletju predstavlja enega največjih problemov vedno večja poraba energije in vedno manjše zaloge fosilnih goriv. Pomanjkanje fosilnih goriv je privedlo do raziskav o uporabi obnovljivih virov energije in s tem do razvoja novih tehnoloških postopkov za pridobivanje energije. Eden izmed učinkovitih energentov je bioplin, katerega pridobivamo iz zelenih rastlin ali odpadnih organskih snovi. Bioplin ima zelo pozitiven vpliv na okolje, saj pri izgorevanju bioplina nastaja manj CO2, kot ga porabijo rastline za fotosintezo, iz katerih se pridobi bioplin.

Zgodovina proizvodnje bioplina na svetu
  • pr.n.št. - Marco Polo omenja uporabo prvih ti. fermetorjev v antični Kitajski literaturi,
  • 1776 - Alessandro Volta je zaključil, da obstaja direktna korelacija med razgrajeno organsko snovjo ter količino proizvedenega bioplina
  • in the 1930s – razvoj mikrobiologije je vodil do raziskave katero je opravil Buswell s kolegi. Le ta identificira anaerobne bakterije in pogoje za proizvodnjo metana.
  • 1937 – nekaj nemčkih občin (npr. Muenchen) uporablja kot pogonsko gorivo za svoje vozne parke bioplin 
  • 1972 – zaradi krize v naftni industriji postane izgradnja bioplinarn ponovno zanimiva 
  • 1992 – v Nemčiji obratuje okoli 100 bioplinskih naprav,  
  • do leta 2010 -  število bioplinskih naprav se, zaradi ugodne podporne sheme, poveča na več kot 6000, v skupni zmogljivosti nad 2000 MW.
O podjetju

Podjetje ECOS d. o. o. je bilo ustanovljeno leta 2002. Že od samega začetka delovanja smo aktivni na področju varovanja okolja in energetike, in sicer na področju obnovljivih virov energije - bioplina ter predelave blata na komunalnih čistilnih napravah ter industrijskih objektih.

V letu 2003 smo pričeli z razvojem tehnologije bioplina. Po štirih letih razvoja ter usklajevanj med različnimi javnostmi smo v letu 2007 začeli z investicijo izgradnje bioplinske elektrarne v Lendavi, ki od leta 2008 tudi uspešno obratuje.

Bogate izkušnje, temelječe na razvoju in inovacijah s področja pridobivanja bioplina nam omogočajo, da lahko tehnologijo bioplina ponujamo tudi potencialnim investitorjem.

Osnovni podatki

Naziv podjetjaECOS – Storitve pri varovanju okolja d.o.o.
Sedež podjetjaGorička ulica 150, Černelavci, 9000 Murska Sobota
Telefon+386 2 52 52 110
Faks+386 2 52 52 111
Internetwww.ecos.si
Elektronska poštainfo@ecos.si
DirektorJože Pavlinjek, univ.dipl.gosp.inž.
ID za DDVSI80774121
Matična številka1695428
Šifra dejavnosti35.119 Druga proizvodnja električne energije
TRSI56 0234 0009 0879 295 pri NLB d.d.

Bioplinarna