Tehnologija obdelave blata / Tehnologija

Kaj pridobite z dehidracijo blata iz čistilne naprave?

Z dehidracijo blata zadržite vodo na svojem območju, torej tam, kjer jo potrebujete!
Odpadejo stroški analiz, ki jih je nujno opraviti pred izvozom tekočega blata.

Lastnik čistilne naprave ne potrebuje potrebnih dovoljenj za izvažanje tekočega blata na obdelovane površine. Zmanjšate možnost okužbe prebivalstva v občini s patogenimi bakterijami in boleznimi, ki se širijo prek podtalnice.

Trenutno se največ posvečamo varovanju voda, saj je to po nekaj sušnih letih tudi najbolj pereč problem. Zaradi zmanjšane količine padavin je ta tudi bolj izpostavljena nesnaževanju, ki ga povzročajo najrazličenjši onesnaževalci. Zato poskušamo zmanjševati onesnaževanje vode, hkrati pa jo obdržati na tistem področju, kjer jo pridobivamo, saj je iz leta v leto večjega pomena za prebivalce.

Koliko odpadnega blata je za dehidracijo?

Količina odpadnega blata je odvisna od velikost in obremenitve čistilne naprave. Povprečna količina tekočega blata na čistilni napravi na 800 prebivalcev je približno 160 kubičnih metrov na leto. To pomeni, da je potrebno trikrat letno praznjenje (dehidriranje blata). Dehidrirano blato, ki vsebuje 22 - 24% suhe snovi se odlaga na zaščiteno deponijo, po dogovoru pa ga lahko prevzemamo mi.

Mobilni stroj za dehidracijo blata iz čistilne naprave in industrijskih objektov

Stroj

Obdelava blata

- dehidracija s centrifugo,
- dehidracija s tlačno stiskalnico KS 20,
- transport,
- higienizacija in soldifikacija in
- kompostiranje.

Obdelava blata je obvezen postopek na vseh čistilnih napravi. Z obdelavo blata pripravimo blato za odlganje na deponijo ali za nadaljnjo obdelavo (sušenje, sežig ...)

Pri kvalitetni obdelavi blata se zmanjša njegov volumen. Z dodatki ga stabiliziramo in higieniziramo tako, da na deponiji ne pride do gnitja in izluževanja blata.

Dehidracija s centrifugo

Dehidracija blata z dekanter centrifugo ima svoje prednosti:
- popolnoma zaprt sistem obdelave blata
- boljše ožemanje pri svežem (nepregnitem) blatu,
- boljše ožemanje organiskih materialov - večji nadzor nad ožetim blatom (nadzor suhe snovi v ožetem blatu),
- enostaven nadzor nad celotnim sistemom,
- totalna avtomatizacija, od zagona do izpiranja.

Dehidracija s tlačno stiskalnico KS 20

Dehidracija s tlačno stiskalnico širine 2330 mm obdela blato s stiskanjem med trakom in valji. Ta postopek je bolj stacionaren in kontinuiran,v endar ne dosegamo toliko suhe snovi.

Narava

Kompostiranje

Kompostiranje je v osnovi naraven proces biološke razgradnje. Kombinacija pravilnih okoljskih pogojev, časa in mikroorganizmov pretvori organsko snov, ki je podvržena gnotju v stabiliziran produkt. Ob tem se tvori tudi topolota. Ključni parametri pri pridobivanju komposta so: razmerje ogljik/dušik, vlaga, kisik in temperatura.

Higienizacija in soldifikacija

Higienizacija in soldifikacija blata je v osnovi stabilizacija blata s primesmi. Običajno se blatu dodaja apno. Lahko pa se dodajajo tudi druge primesi kot so cement in pepel. Po dehidraciji se blatu doda apno in se gnetilcu premeša z blatom. Tako premešano blato se s pomočjo mono črpalke transportira v kontejner ali druge skladiščne prostore. Blato je zaradi dodatka apna solidicirano (ima ca. 30% suhe snovi) in higienizrano (pH > 12). Na tako obdelanem blatu se na deponiji razvijajo mikroorganizmi in bakterije.