Investitorji / Za investitorje

Za finančne investitorje in partnerje pripravljamo investicijske projekte na področju proizvodnje bioplina v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem. Zainteresirani smo za različne modele poslovnega sodelovanja:
  • Joint-venture partnerstva
  • partnerstva s finančnimi investitorji
  • kooperacije 
Kompetence podjetja ECOS so:
  • Postavitve Bioplinskih konceptov
  • tehnologija 2. generacije proizvodnje bioplina
  • razvoj mednarodnih projektov v JV Evropi
  • projektiranje in izdelava študij
  • projektni management in izvedba na ključ
Zaprti investicijski skladi

Na področju obnovljivih virov energije, predvsem pri izgradnji bioplinskih projektov ponujamo finančnim investitorjem možnosti za različna partnerstva.

Investicije v energetske projekte imajo prednosti pred finančnimi trgi predvsem zaradi neodvisnosti od tržnih nihanj in stabilnosti vračanja vloženih sredstev. Investicija v zaprti investicijski sklad je udeležba na projektu v lastniškem deležu.

Za vse dodatne informacije o trenutnih projektih in možnostih investiranja nas prosim kontaktirajte
na elektronski naslov jp@ecos.si.